Salaojajärjestelmä on uusittava, jos kosteus pääsee rakennuksen rakenteisiin. Parhaiten kosteuden pääsyn rakenteisiin huomaa rappauksen irtoamisena, valkoisen kalkin ilmestyessä sokkeliin pintaan tai pahimmillaan veden nousemisena rakennuksen sisätiloihin. Myös sisällä tuntuva ”kellarin haju” saattaa olla merkki kosteusvaurioista.

1 ) Kaivuutyö

Vanha maa-aines kaivetaan pois rakennuksen ympäriltä. Maa-aines kuljetetaan pois tontilta. Käytettävät työkoneet valitaan rakennuksen koon ja piha-alueen mukaan.

2) Asennus

Asennetaan patolevy sokkeliin ja tarvittavat putkiosat kaivantoon.

3) Täyttö

Kaivanto täytetään uudella murskeella, joka ei sisällä hienojakoista maa-ainesta. Tällä edesautetaan veden nopea pääsy salaojaputkeen. Täytön edistyessä asennetaan routaeristyslevyt.

4) Lopputulos

Uusi salaoja ja hulevesijärjestelmä takaa rakennukselle huolettomia päiviä, rankankin sateen kohdatessa vesi siirtyy nopeasti pois rakennuksen ympäriltä.