Pihalaatoitus vaatii onnistuakseen kunnon pohjustustyön.

Vanhaa maa-ainesta kaivetaan pois oleskelu- ja terassialueilla noin 30 cm syvyydeltä. Henkilö- ja pakettiautoilla kuljettavilla pihoilla, kaivannon syvyys on noin 60 cm. Kaivanto täytetään kerroksittain kantavilla maa-aineksilla ja tiivistetään täryttimellä. Jos maa-alue on routivaa, kannattaa kaivannon pohjalle asentaa routaeriste. Pohjustustyö kannattaisi tehdä aina vuotta ennen pihalaatoituksen tekoa, koska talvi tiivistää täytetyn kaivannon vielä paremmin.

Vanhoissa pihalaatoituksissa saattaa olla painaumia tai muita vikoja. Irrotamme vanhat pihalaatat, oikaisemme pohjan ja ladomme vanhat pihalaatat takaisin.

Pihakivien leikkaaminen vaatii oikeanlaiset työkalut.

Jos et halua investoida laitteisiin, kauttamme on mahdollista ostaa pihakivien leikuupalvelua. Leikkaamme kivet toiveiden mukaisesti, ammattitaidolla.

Galleria