Salaoja asennetaan rakennuksen ympärille, sokkelin alareunan alapuolelle. Salaojan tarkoitus on kuljettaa sokkelin viereen päässyt vesi pois, ettei se tunkeudu kellariin tai rakennuksen rakenteisiin. Salaoja on maan alle kaivettu putki. Putkessa on reikiä josta vesi pääsee vaivattomasti putken sisälle. Putkea pitkin vesi virtaa joko sadevesiviemäriin, salaojakaivoon tai avo-ojaan. Salaojajärjestelmään tulisi asentaa tarkastuskaivo sopivan matkan välein. Yleisesti kaivot asennetaan rakennuksen kulmiin. Salaojat asennetaan maahan usein perustusten rakentamisen yhteydessä, mutta niitä voidaan rakentaa myös myöhemmin.

Hulevesijärjestelmällä johdetaan rakennuksen katolta tuleva vesi pois sokkelin vierestä sadevesiviemäriin tai avo-ojaan. Hulevesijärjestelmän kaivot asennetaan rännien syöksytorvien alle, jolloin vesi ohjautuu pois rakennuksen vierestä.

Tärkeä osa salaoja- ja hulevesisaneerausta on sokkelin ja anturan suojaus. Tämä toteutuu parhaiten patolevyllä. Patolevy on muovista, rullamuotoista levyä, joka kiinnitetään rakennuksen sokkeliin. Patolevy pitäisi ulottua maanpinnalta sokkelin alareunaan. Jos rakennuksessa on antura, myös se tulee suojata.  Patolevy estää kosteuden ja veden pääsyn rakennuksen sokkeliin. Vesi valuu patolevyn ulkopintaa pitkin salaojaputkeen ja sitä pitkin pois.

Salaoja- ja hulevesisaneerauksen yhteydessä on hyvä asentaa routasuojaus. Routasuojaus on yleensä eristelevy, joka asennetaan maanpinnalta noin 20 – 30 cm syvyyteen poispäin kaataen rakennuksesta. Routaeristeen tarkoituksena on estää kylmän pääsy rakennuksen alle.

Galleria